นโยบายโลจิสติกส์

นโยบายโลจิสติกส์

  1. คิดค่าจัดส่งเท่าไหร่

หลังจากท่านกรอกข้อมูล เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับและวิธีการจัดส่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะปรากฏยอดค่าจัดส่งให้ทันที

  1. ลูกค้าจะได้รับสินค้าเมื่อไหร่

หลังจากท่านสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 3-7วันในเวลาทำการ เนื่องจากสินค้าเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ  จึงจะต้องรอการอนุมัติออกจากด่านศุลกากร  อาจทำให้การจัดส่งสินค้าล่าช้า 4-5วัน ดังนั้นรวมเวลา 15วันโดยประมาณ ลูกค้าถึงจะได้รับสินค้า

  1. หากเกิน 15 วัน ลูกค้ายังไม่ได้รับสินค้า จะต้องทำอย่างไร

หากเกิน 15 วันลูกค้ายังไม่ได้รับสินค้า กรุณาติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านหรือฝ่ายบริการของเรา 

แอดมิน